Zverejnenie na www.opvai.sk dňa 4.9.2020

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra zverejnilo na webovom sídle www.opvai.sk dňa 4.9.2020 nasledovné aktuality/ dokumenty:

  •   Usmernenie č. 6 k výzve s kódom OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21 – v časti „Výzvy/MH SR/DOP“ a v časti „Aktuality

https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/20122018_vyzva_opvai-mhdp2018122-21/

https://www.opvai.sk/aktuality/usmernenie-c-6-k-vyzve-opvai-mhdp2018122-21/

 

  •   Usmernenie č. 2 k výzve s kódom OPII-MH/DP/2020/11.3-23 – v časti „Výzvy/MH SR/DOP“ a v časti „Aktuality

https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/1322020_vyzva_23_horna_nitra/

https://www.opvai.sk/aktuality/usmernenie-c-2-k-vyzve-opii-mhdp2020113-23/

 

  •   Zoznam schválených ŽoNFP v rámci výzvy s kódom OPVaI-MH/DP/2018/2.2.2-20, 1. hodnotiace kolo a 3. hodnotiace kolo

https://www.opvai.sk/sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/zoznamy_schvalenych_zonfp/

 

  •   Zoznam neschválených ŽoNFP v rámci výzvy s kódom OPVaI-MH/DP/2018/2.2.2-20, 1. hodnotiace kolo a 3. hodnotiace kolo

https://www.opvai.sk/sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/zoznamy_neschvalenych_zonfp/

 

Logo Európskeho fondu regionálneho rozvoja Logo Operačného programu technická pomoc Logo Informačno-poradenského centra Logo Košického samosprávneho kraja

Operačný program Technická pomoc pre programové obdobie 2014 – 2020 bol podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

 www.partnerskadohoda.gov.sk

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Matej Pčola
Vytvorené: 07.09.2020 08:00
Upravené: 10.09.2020 11:06

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról