Zverejnenie na www.opvai.sk dňa 31.8.2020

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra zverejnilo na webovom sídle www.opvai.sk dňa 31.8.2020 nasledovné aktuality/ dokumenty:

Harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP na rok 2020, verzia 4 – v časti „Výzvy/ MH SR/Harmonogramy“ a v časti „Aktuality“

https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/harmonogramy-vyziev/

https://www.opvai.sk/aktuality/harmonogram-vyziev-na-predkladanie-zonfp-na-rok-2020-verzia-4/

Logo Európskeho fondu regionálneho rozvoja Logo Operačného programu technická pomoc Logo Informačno-poradenského centra Logo Košického samosprávneho kraja

Operačný program Technická pomoc pre programové obdobie 2014 – 2020 bol podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

 www.partnerskadohoda.gov.sk

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Matej Pčola
Vytvorené: 03.09.2020 06:00
Upravené: 10.09.2020 10:51

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról