Zverejnenie na www.opvai.sk dňa 29.6.2020 - MH SR

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra zverejnilo na webovom sídle www.opvai.sk dňa 29.6.2020 nasledovné dokumenty:

Harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP na rok 2020, verzia 3

Usmernenie č. 5 k vyzvaniu na predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (kód OPVaI-MH-FN-2016-3_4-01)

Logo Európskeho fondu regionálneho rozvoja Logo Operačného programu technická pomoc Logo Informačno-poradenského centra Logo Košického samosprávneho kraja

Operačný program Technická pomoc pre programové obdobie 2014 – 2020 bol podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

 www.partnerskadohoda.gov.sk

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Matej Pčola
Vytvorené: 30.06.2020 10:00
Upravené: 30.06.2020 10:19

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról