Zverejnenie na www.opvai.sk dňa 02.09.2020

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra zverejnilo na webovom sídle www.opvai.sk dňa 02.09.2020 nasledovné aktuality/ dokumenty:

  •   Zoznam schválených ŽoNFP v rámci výzvy s kódom OPVaI-MH/DP/2018/3.2.1-18, 9. hodnotiace kolo

https://www.opvai.sk/sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/zoznamy_schvalenych_zonfp/

 

  •   Zoznam neschválených ŽoNFP v rámci výzvy s kódom OPVaI-MH/DP/2018/3.2.1-18, 9. hodnotiace kolo

https://www.opvai.sk/sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/zoznamy_neschvalenych_zonfp/

 

  •   Graf so stavom finančnej alokácie k výzve OPII-MH/DP/2020/11.3-25 k termínu uzavretia 1. hodnotiaceho kola, t. j. k 31. 8. 2020

https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/2622020_vyzva_spolupraca_so_skolami_25/

 

  •   Graf so stavom finančnej alokácie k výzve OPII-MH/DP/2020/11.3-26 k termínu uzavretia 1. hodnotiaceho kola, t. j. k 31. 8. 2020

https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/27-02-2020_vyzva_26_cestovny_ruch_psk/

 

  •   Graf so stavom finančnej alokácie k výzve OPII-MH/DP/2020/11.3-27 k termínu uzavretia 1. hodnotiaceho kola, t. j. k 31. 8. 2020

https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/27-02-2020_vyzva_27_cestovny_ruch_bbsk/

 

Logo Európskeho fondu regionálneho rozvoja Logo Operačného programu technická pomoc Logo Informačno-poradenského centra Logo Košického samosprávneho kraja

Operačný program Technická pomoc pre programové obdobie 2014 – 2020 bol podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

 www.partnerskadohoda.gov.sk

 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Matej Pčola
Vytvorené: 03.09.2020 08:00
Upravené: 10.09.2020 10:54

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról