Zverejnenie výzvy IROP-PO2-SC212-2020-58

Ministerstvo zdravotníctva SR, ako SO pre IROP dňa 08.10.2020 zverejnil na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP: Výzvu na predkladanie ŽoNFP zameraná na modernizáciu zdravotníckej infraštruktúry za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti formou budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti s kódom č. IROP-PO2-SC212-2020-58.

Výzva na predkladanie ŽoNFP

 

Logo Európskeho fondu regionálneho rozvoja Logo Operačného programu technická pomoc Logo Informačno-poradenského centra Logo Košického samosprávneho kraja

Operačný program Technická pomoc pre programové obdobie 2014 – 2020 bol podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

 www.partnerskadohoda.gov.sk

Autor/zdroj: Mgr, Miroslava Kočanová
Zverejnil: Matej Pčola
Vytvorené: 08.10.2020 12:00
Upravené: 13.10.2020 13:06

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról