Zverejnenie Usmernení k realizácii aktivít projektu počas mimoriadnej situácie pre prijímateľov výziev OPĽZ PO1 Vzdelávanie

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje PO 1 Vzdelávanie zverejnilo na svojom webovom sídle Usmernenia k realizácii aktivít projektu počas mimoriadnej situácie pre prijímateľov výziev.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán  pre Operačný program Ľudské zdroje PO 1 Vzdelávanie zverejnilo na svojom webovom sídle Usmernenia k realizácii aktivít projektu počas mimoriadnej situácie pre prijímateľov výziev.

Usmernenie k realizácii aktivít projektu počas mimoriadnej situácie prijímateľov výziev:

  •          OPLZ-PO1/2016/DOP/1.4.1-01 - NedisKVALIFIKUJ SA
  •          OPLZ-PO1/2019/DOP/1.1.1-01 - Podpora zlepšovania študijných výsledkov a kompetencií žiakov

Dostupné na: https://www.minedu.sk/22102020-usmernenie-k-realizacii-aktivit-projektu-pocas-mimoriadnej-situacie-prijimatelov-vyziev-nediskvalifikuj-sa-a-podpora-zlepsovania-studijnych-vysledkov-a-kompetencii-ziakov/

Usmernenie k realizácii aktivít projektu počas mimoriadnej situácie prijímateľov výziev:

  •          OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-01 - Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v základnej škole
  •          OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-03 - Čitateľská, matematická, finančná a prírodovedná gramotnosť na gymnáziu
  •          OPLZ-PO1/2019/DOP/1.2.1-01 - Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou

Dostupné na: https://www.minedu.sk/22102020-usmernenie-k-realizacii-aktivit-projektu-pocas-mimoriadnej-situacie-prijimatelov-vyziev-na-podporu-gramotnosti-v-zakladnej-skole-a-na-gymnaziu-a-v-ramci-vyzvy-prepojenie-stredoskolskeho-vzdelavania-s-praxou/

 

Logo Európskeho fondu regionálneho rozvoja Logo Operačného programu technická pomoc Logo Informačno-poradenského centra Logo Košického samosprávneho kraja

Operačný program Technická pomoc pre programové obdobie 2014 – 2020 bol podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

 www.partnerskadohoda.gov.sk

Autor/zdroj: Mgr. Miroslava Kočanová
Zverejnil: Matej Pčola
Vytvorené: 22.10.2020 08:00
Upravené: 23.10.2020 09:20

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról