Zverejnenie na stránke OP VaI

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra zverejnilo na webovom sídle www.opvai.sk nasledujúce dokumenty:

1.      Schéma štátnej pomoci na  podporu naplnenia základnej úrovne potrieb likvidity zdrojmi EŠIF v súvislosti s nákazou COVID-19 (SIHAZ2) v znení dodatku č.1

2.      Schéma pomoci de minimis Záručný nástroj na zmiernenie obmedzení spôsobených chorobou COVID-19 (CRAIG) v znení dodatku č.1

Predmetné dokumenty nájdete na nasledovnom odkaze:

https://www.opvai.sk/dokumenty/schemy/

 

 

Logo Európskeho fondu regionálneho rozvoja Logo Operačného programu technická pomoc Logo Informačno-poradenského centra 

Operačný program Technická pomoc pre programové obdobie 2014 – 2020 bol podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

 www.partnerskadohoda.gov.sk

Autor/zdroj: Ing. Stanislav Malecký
Zverejnil: Matej Pčola
Vytvorené: 02.02.2021 10:00
Upravené: 03.02.2021 08:08

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról