Zverejnenie príručky k procesu verejného obstarávania v rámci operačného programu Výskum a inovácie

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo na webovom sídle operačného programu Príručku k procesu VO pre dopytovo-orientované projekty a národné projekty OP VaI v gescii MH SR_pre postupy zadávania zákaziek po 17.04.2016_verzia 1.3

Predmetný dokument je možné stiahnuť si na tomto odkaze: https://www.opvai.sk/sk/dokumenty/metodicke_dokumenty_v-gescii_mhsr/

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Ing. Kamil Kubík
Vytvorené: 20.10.2017 06:00
Upravené: 23.10.2017 09:22

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról