Zverejnenie oznamu Ministerstva hospodárstva SR o uzavretí výziev OP VaI

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra zverejnilo:

  • Oznam o uzavretí výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameraných na podporu zapájania MSP do programov EÚ (kód výzvy OPVaI-MH/DP/2018/3.2.1-18) a na podporu sieťovania podnikov v Bratislavskom kraji (kód výzvy OPII-MH/DP/2020/10.3-29)

https://www.opvai.sk/aktuality/uzatvorenie_vyziev_18_a_29/

  • Oznam o uzavretí výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameraných na podporu zapájania MSP v Bratislavskom kraji do programov EÚ (kód výzvy OPVaI-MH/DP/2018/4.1.1-19) a na podporu inteligentných inovácií v priemysle (kód výzvy OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21)​

https://www.opvai.sk/aktuality/uvatvorenie_vyziev_19_a_21/

 

Logo Európskeho fondu regionálneho rozvoja Logo Operačného programu technická pomoc Logo Informačno-poradenského centra Logo Košického samosprávneho kraja

Operačný program Technická pomoc pre programové obdobie 2014 – 2020 bol podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

 www.partnerskadohoda.gov.sk

Autor/zdroj: Ing. Stanislav Malecký
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 05.01.2021 12:00
Upravené: 12.01.2021 15:28

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról