Zverejnenie na opvai.sk dňa 20.11.2020

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra zverejnilo na webovom sídle www.opvai.sk nasledujúcu informáciu:

  • Ministerstvo hospodárstva SR posúva termíny uzavretia prebiehajúcich hodnotiacich kôl výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom OPVaI-MH-DP-2018-3.2.1-18, OPVaI-MH-DP-2018-4.1.1-19, OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21, OPII-MH/DP/2020/11.3-26, OPII-MH/DP/2020/11.3-27 a OPII-MH/DP/2020/10.3-29

https://www.opvai.sk/aktuality/posuny_terminov

 

Logo Európskeho fondu regionálneho rozvoja Logo Operačného programu technická pomoc Logo Informačno-poradenského centra Logo Košického samosprávneho kraja

Operačný program Technická pomoc pre programové obdobie 2014 – 2020 bol podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

 www.partnerskadohoda.gov.sk

Autor/zdroj: Mgr. Miroslava Kočanová
Zverejnil: Matej Pčola
Vytvorené: 23.11.2020 10:00
Upravené: 24.11.2020 10:42

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról