Zverejnenie na OPVaI dňa 17.12.2020

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra zverejnilo na webovom sídle www.opvai.sk nasledujúce dokumenty:

  1. Dôležitá informácia: pozastavenie informačnej linky OPII v gescii MH SR
  2. Schéma na podporu zvyšovania štandardov výkonnosti a funkčnosti mikro-, malých a stredných podnikov grantovou formou v znení dodatku č. 2
  3. Schéma na podporu realizácie sociálnych inovácií v prostredí mikro, malých a stredných podnikov v znení dodatku č. 3
  4. Schéma na podporu kreatívneho priemyslu na Slovensku v znení dodatku č. 5

 

Logo Európskeho fondu regionálneho rozvoja Logo Operačného programu technická pomoc Logo Informačno-poradenského centra Logo Košického samosprávneho kraja

Operačný program Technická pomoc pre programové obdobie 2014 – 2020 bol podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

 www.partnerskadohoda.gov.sk

Autor/zdroj: Mgr. Miroslava Kočanová
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 17.12.2020 08:05
Upravené: 23.12.2020 14:19

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról