Zverejnené usmernenie k výzve z operačného programu Výskum a inovácie

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo Usmernenie č. 1 k výzve s kódom OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-05.

https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/01032017_vyzva_opvai-mhdp2017122-05/

https://www.opvai.sk/aktuality/usmernenie_1_opvai-mhdp2017122-05/

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Ing. Kamil Kubík
Vytvorené: 20.04.2017 06:00
Upravené: 07.06.2017 15:15

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról