Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP v rámci výzvy s kódom OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-15 – 2. hodnotiace kolo

Dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra zverejnilo na svojom webovom sídle zoznamy schválených a neschválených ŽoNFP v rámci výzvy s kódom OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-15 pre 2. hodnotiace kolo.

Link na predmetné dokumenty:

Logo Európskeho fondu regionálneho rozvoja Logo Operačného programu technická pomoc Logo Informačno-poradenského centra Logo Košického samosprávneho kraja

Operačný program Technická pomoc pre programové obdobie 2014 – 2020 bol podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

 www.partnerskadohoda.gov.sk

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 20.08.2020 07:54
Upravené: 20.08.2020 07:59

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról