Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP v rámci výzvy s kódom OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-12 – 3. hodnotiace kolo

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP v rámci výzvy s kódom OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-12 – 3. hodnotiace kolo

Dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra zverejnilo na svojom webovom sídle zoznamy  schválených a neschválených ŽoNFP v rámci výzvy s kódom OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-12 pre 3. hodnotiace kolo

Link na predmetné dokumenty 

Zoznamy schválených žiadostí o NFP

Zoznamy neschválených žiadostí o NFP

 

Logo Európskeho fondu regionálneho rozvoja Logo Operačného programu technická pomoc Logo Informačno-poradenského centra Logo Košického samosprávneho kraja

Operačný program Technická pomoc pre programové obdobie 2014 – 2020 bol podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

 www.partnerskadohoda.gov.sk

 

Autor/zdroj: Ing. Stanislav Malecký
Zverejnil: Matej Pčola
Vytvorené: 27.08.2020 08:00
Upravené: 27.08.2020 08:12

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról