Zhrnutie usmernení pre prijímateľov a RO v súvislosti s mimoriadnou situáciou spôsobenou šírením koronavírusu

Dovoľujeme si informovať o vydaní Zhrnutia usmernení pre prijímateľov a RO Centrálneho koordinačného orgánu pre riadiace orgány v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie v Slovenskej republike.

V nadväznosti na vládou vyhlásenú mimoriadnu situáciu, v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19 (koronavírus) pripravil CKO zhrnutie z usmernení Európskej komisie, Úradu pre verejné obstarávanie a CKO za oblasť verejného obstarávania. Dokument zároveň obsahuje hypertextové odkazy na usmernenia v ich plnom znení, z ktorých zhrnutie vychádza. Cieľom tohto zhrnutia je v jednom prehľadnom dokumente predstaviť opatrenia a možnosti, ktoré majú prijímatelia, ktorí plánujú nakúpiť tovary alebo služby, ktoré bezprostredne súvisia s bojom proti koronavírusu. Zároveň sa usmernenie venuje aj tomu, ako pandémia mení pravidlá pri iných už vyhlásených zákazkách (on-line otváranie ponúk) a aké opatrenia boli prijaté pre oblasť verejného obstarávania, ktoré je financované z fondov Európskej únie a má svoje osobitné špecifiká.

Logo Európskeho fondu regionálneho rozvoja  Logo Operačného programu technická pomoc  Logo Informačno-poradenského centra  Logo Košického samosprávneho kraja

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 15.04.2020 14:49
Upravené: 15.04.2020 14:53

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról