Zasadnutie Monitorovacieho výboru operačného programu Efektívna verejná správa

Dňa 10. decembra 2020 sa uskutočnilo 19. riadne zasadnutie Monitorovacieho výboru operačného programu Efektívna verejná správa (MV OP EVS). Z dôvodu aktuálnej situácie ohľadom šírenia pandémie COVID-19 na území SR a s tým súvisiacich obmedzení sa prvýkrát konalo on-line formou prostredníctvom platformy Cisco Webex.

V úvode stretnutia sa všetkým prítomným prihovorili predseda výboru minister vnútra SR Roman Mikulec, štátny tajomník MV SR Vendelín Leitner a zástupkyňa Európskej komisie Cinzia Masina.

Viac informácií nájdete tu:

http://www.reformuj.sk/aktualita/konalo-sa-19-riadne-zasadnutie-monitorovacieho-vyboru-operacneho-programu-efektivna-verejna-sprava/

 

Logo Európskeho fondu regionálneho rozvoja Logo Operačného programu technická pomoc Logo Informačno-poradenského centra Logo Košického samosprávneho kraja

Operačný program Technická pomoc pre programové obdobie 2014 – 2020 bol podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

 www.partnerskadohoda.gov.sk

Autor/zdroj: Mgr. Miroslava Kočanová
Zverejnil: Matej Pčola
Vytvorené: 14.12.2020 08:00
Upravené: 15.12.2020 07:56

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról