Z operačného programu Výskum a inovácie boli vyhlásené nové výzvy

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo na webovom sídle operačného programu nasledujúce dokumenty

         Výzva s kódom OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-10

         Výzva s kódom OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-11

         Výzva s kódom OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-12

         Výzva s kódom OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-13

   https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/

   https://www.opvai.sk/aktuality/zverejnenie_vyzvy_opvai-mhdp2017331-10/

   https://www.opvai.sk/aktuality/zverejnenie_vyziev_11_12_14/

Harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP na rok 2017, verzia 7

   https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/harmonogramy-vyziev/

 

·     Výzva s kódom OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-11 – Výzva na predkladanie žiadostí o NFP zameraná na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v rámci domény Dopravné prostriedky pre 21. storočie

        Oprávnení žiadatelia:  štátne, verejné a súkromné vysoké školy, vrátane právnických osôb vykonávajúce výskum a vývoj, fyzická alebo právnická osoba oprávnená na podnikanie

        Hlavné aktivity : priemyselný výskum, experimentálny vývoj, ochrana práv duševného vlastníctva, realizácia inovačných opatrení (podrobnosti na str. 20-26 výzvy)

        Typ výzvy: otvorená, 1. hod. kolo: 16.04.2018,  2.hod.kolo: 29.06.2018

        Viac informácií nájdete  TU

 

 

·     Výzva s kódom OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-12 -  Výzva na predkladanie žiadostí o NFP zameraná na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v rámci domény Priemysel pre 21. storočie

        Oprávnení žiadatelia:  štátne, verejné a súkromné vysoké školy, vrátane právnických osôb vykonávajúce výskum a vývoj, fyzická alebo právnická osoba oprávnená na podnikanie

        Hlavné aktivity : priemyselný výskum, experimentálny vývoj, ochrana práv duševného vlastníctva, realizácia inovačných opatrení (podrobnosti na str. 20-26 výzvy)

        Typ výzvy: otvorená, 1. hod. kolo: 16.04.2018,  2.hod.kolo: 29.06.2018

        Viac informácií nájdete TU

 

 

·     OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-13 – Výzva na predkladanie žiadostí o NFP zameraná na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v rámci domény Zdravé potraviny a životné prostredie

Oprávnení žiadatelia:  štátne, verejné a súkromné vysoké školy, vrátane právnických osôb vykonávajúce výskum a vývoj, fyzická alebo právnická osoba oprávnená na podnikanie

Hlavné aktivity : priemyselný výskum, experimentálny vývoj, ochrana práv duševného vlastníctva, realizácia inovačných opatrení (podrobnosti na str. 20-26 výzvy)

Typ výzvy: otvorená, 1. hod. kolo: 16.04.2018,  2.hod.kolo: 29.06.2018

 Viac informácií nájdete TU

 

 

·    Výzva s kódom OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-10 – Výzva na predkladanie žiadostí o NFP zameraná na podporu zvyšovania štandardov výkonnosti  a funkčnosti mikro-, malých a stredných podnikov prostredníctvom implementácie REACH

     Oprávnení žiadatelia:  mikro-, malé a stredné podniky

     Hlavná aktivita: registrácia látky v zmysle nariadenia EK „REACH“  

     Typ výzvy: otvorená, 1. hod. kolo: 31.01.2018,  2.hod.kolo: 29.3.2018

     Viac informácií nájdete TU

     

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Ing. Kamil Kubík
Vytvorené: 15.12.2017 06:00
Upravené: 20.12.2017 13:14

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról