Výzva na zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpadových vôd, kanalizáciu bola vyhlásená

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program (IROP) vyhlásilo dňa 26.6.2017 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpadových vôd, kanalizácia s kódom IROP-PO4-SC421-2017-19.

Potrebná dokumentácia k výzve a samotné znenie výzvy je dostupné na tomto odkaze: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=11782

Zároveň by sme si Vás dovolili upozorniť na prílohu číslo 11 tejto výzvy, ktorá obsahuje zoznam oprávnených obcí k tejto výzve.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Ing. Kamil Kubík
Vytvorené: 26.06.2017 06:00
Upravené: 27.06.2017 08:23

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról