Výzva na prekladanie ŽoNFP na financovanie prevázdkových nákladov MAS spojených s riadením uskutočňovania stratégií CLLD, kód výzvy: IROP-PO5-SC511-2019-51

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených s riadením uskutočňovania stratégií CLLD

Kód výzvy: IROP-PO5-SC511-2019-51
Dátum vyhlásenia: 30.8.2019

odkaz na zverejnenú výzvu: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1313&navID2=1313&sID=67&id=14643

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Ing. Kamil Kubík
Vytvorené: 30.08.2019 06:00
Upravené: 06.09.2019 10:16

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról