Výzva na predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy odborných hodnotiteľov

Ministerstvo dopravy a výstavby SR v súvislosti s hodnotením ŽoNFP projektov Operačného programu Integrovaná infraštruktúra zverejnilo dňa 10.12.2020 nasledovnú výzvu na výber odborných hodnotiteľov pre prioritnú os č. 8 - Technická pomoc:

VÝZVA č. 7/2020 pre prioritnú os 8 – Technická pomoc OPII

Predmetná výzva je zverejnená na webovom sídle

https://www.opii.gov.sk/vyzvania/vyzvy-na-vyber-odbornych-hodnotitelov

 

Logo Európskeho fondu regionálneho rozvoja Logo Operačného programu technická pomoc Logo Informačno-poradenského centra Logo Košického samosprávneho kraja

Operačný program Technická pomoc pre programové obdobie 2014 – 2020 bol podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

 www.partnerskadohoda.gov.sk

Autor/zdroj: Mgr. Miroslava Kočanová
Zverejnil: Matej Pčola
Vytvorené: 14.12.2020 08:00
Upravené: 18.12.2020 12:29

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról