Výzva na na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú bola vyhlásená

Dňa 22. 5. 2017 bola na internetovej stránke MPRV SR zverejnená VÝZVA z Integrovaného regionálneho operačného programu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení)

Kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2017-17

Link: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=11593 
 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Ing. Kamil Kubík
Vytvorené: 22.05.2017 06:00
Upravené: 07.06.2017 15:10

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról