Vyšlo usmernenie k výzve Nediskvalifikuj sa! v rámci operačného programu Ľudské zdroje

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje pre prioritnú os Vzdelávanie vydalo Usmernenie č. 6 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu celoživotného vzdelávania OPLZ-PO1/2016/DOP/1.4.1-01 s názvom NedisKVALIFIKUJ SA!

Cieľom zmeny je zvýšenie indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu z pôvodných 17 000 000 EUR na 22 000 000 EUR.

Viac detailov nájdete na tomto mieste:

http://www.minedu.sk/18-10-2017-usmernenie-c-6-k-vyzve-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok-na-podporu-celozivotneho-vzdelavania-oplz-po12016dop141-01/

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Ing. Kamil Kubík
Vytvorené: 18.10.2017 06:00
Upravené: 18.10.2017 15:35

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról