V rámci výziev z Integrovaného regionálneho operačného programu boli zverejnené aktualizácie

Dňa 11. apríla 2017 boli zverejnené na internetovej stránke MPRV SR nasledovné aktualizácie k výzvam:

AKTUALIZÁCIA č. 3 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému
Kód výzvy: IROP-PO1-SC11-2016-11

Odkaz: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=11420

AKTUALIZÁCIA č. 2 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy
Kód výzvy: IROP-PO1-SC121-2016-12

Odkaz: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=11421

AKTUALIZÁCIA č. 2 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb
Kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2016-15

Odkaz: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=11422
 

 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Ing. Kamil Kubík
Vytvorené: 11.04.2017 06:00
Upravené: 07.06.2017 15:15

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról