Usmernenie CKO v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie v SR, COVID – 19

Dovoľujeme si informovať o vydaní usmernenia Centrálneho koordinačného orgánu pre riadiace orgány v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie v Slovenskej republike.

V nadväznosti na vládou vyhlásenú mimoriadnu situáciu, núdzový stav a ostatné okolnosti, ktorým musí Slovenská republika čeliť v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19 (koronavírus) pripravilo CKO usmernenie pre zabezpečenie čo najplynulejšieho procesu konania o žiadostiach o NFP a taktiež implementácie projektov aj v tejto mimoriadnej situácii.

Cieľom tohto usmernenia je znížiť administratívnu záťaž riadiacich orgánov, administratívne a finančné náklady žiadateľov aj prijímateľov, ako aj zlepšiť plynulosť finančných tokov – Predmetné usmernenie CKO v celom znení.

Logo Európskeho fondu regionálneho rozvoja  Logo Operačného programu technická pomoc  Logo Informačno-poradenského centra  Logo Košického samosprávneho kraja

Autor/zdroj: Ing. Slavomíra Mareková
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 20.03.2020 13:54
Upravené: 20.03.2020 13:58

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról