Usmernenie č. 4 k 48. výzve

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vydala dňa 9.10.2020

Usmernenie č. 4 k 48. výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPKZP-PO4-SC431-2018-48.

Cieľom Usmernenia č. 4 k 48. výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPKZP-PO4-SC431-2018-48 (ďalej len „usmernenie“) je zmena formálnej náležitosti 48. výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPKZP-PO4-SC431-2018-48 (ďalej len „výzva“), a to konkrétne zmena indikatívnej výšky finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu.

Celková alokácia na výzvu sa zvýši z 61 000 000 EUR (v znení Usmernenia č. 3) na 71 000 000 EUR.

 

Logo Európskeho fondu regionálneho rozvoja Logo Operačného programu technická pomoc Logo Informačno-poradenského centra Logo Košického samosprávneho kraja

Operačný program Technická pomoc pre programové obdobie 2014 – 2020 bol podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

 www.partnerskadohoda.gov.sk

 

 

Autor/zdroj: Mgr, Miroslava Kočanová
Zverejnil: Matej Pčola
Vytvorené: 12.10.2020 12:00
Upravené: 15.10.2020 09:38

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról