Usmernenie č.1 k výzve s kódom OPKZP-PO4-SC421-2019-59

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vydala dňa 29.10.2020 Usmernenie č. 1 k výzve zameranej na Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania OZE v podnikoch – kód výzvy OPKZP-PO4-SC421-2019-59 .

Viac informácií nájdete tu: 

https://www.op-kzp.sk/obsah-aktuality/usmernenie-c-1-k-vyzve-s-kodom-opkzp-po4-sc421-2019-59/

 

Logo Európskeho fondu regionálneho rozvoja Logo Operačného programu technická pomoc Logo Informačno-poradenského centra Logo Košického samosprávneho kraja

Operačný program Technická pomoc pre programové obdobie 2014 – 2020 bol podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

 www.partnerskadohoda.gov.sk

Autor/zdroj: Mgr, Miroslava Kočanová
Zverejnil: Matej Pčola
Vytvorené: 30.10.2020 12:00
Upravené: 30.10.2020 13:40

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról