Usmernenia č. 01 k aktuálnym Výzvam kreatívnych voucherov 2020

Dňa 30. októbra 2020 SIEA vydáva Usmernenia č.01 k aktuálnym Výzvam KV 2020, ktorými navyšuje alokácie k dotknutým výzvam. Záujemcovia o KV, registrovaní v Zásobníku žiadostí o KV, ktorým sa v zmysle Usmernení č.01 automaticky vytvoria rezervácie finančných zdrojov, budú v termíne do 15.12.2020 vyzývaní na riadne predloženie svojich skompletizovaných žiadostí o KV.

Zároveň sa  predlžuje termín ukončenia dotknutých Výziev KV 2020 a konečný termín ukončenia projektu žiadateľa v rámci dotknutých Výziev KV 2020. Podrobné informácie nájdete v Usmerneniach č. 01 k dotknutým Výzvam KV 2020, na podstránke Kreatívne vouchere, Aktuálne výzvy, tu:

https://www.vytvor.me/vyzvy

 

Logo Európskeho fondu regionálneho rozvoja Logo Operačného programu technická pomoc Logo Informačno-poradenského centra Logo Košického samosprávneho kraja

Operačný program Technická pomoc pre programové obdobie 2014 – 2020 bol podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

 www.partnerskadohoda.gov.sk

Autor/zdroj: Mgr. Miroslava Kočanová
Zverejnil: Matej Pčola
Vytvorené: 03.11.2020 10:00
Upravené: 04.11.2020 11:12

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról