Zástupcovia miestnych akčných skupín získali cenné informácie o vyhlásených výzvach z Integrovaného regionálneho operačného programu

Zástupcovia MAS získali informácie o správnom vyplnení vzoru s podrobným vysvetlením, aplikácii konceptu implementácie, oprávnených výdavkov, zmene a zrušení výzvy a najčastejších chybách v predkladaní ŽoP na Chod MAS.

Dňa 8. októbra 2019 organizovalo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, Sekcia programov regionálneho rozvoja, Odbor monitorovania, hodnotenia a komunikácie programov regionálneho rozvoja v spolupráci s  Informačno-poradenským centrom pre Košický kraj seminár k výzvam IROP-PO5-SC511/512-2018-2,8, IROP-PO5-SC511-2017-23 k financovaniu prevádzkových nákladov MAS spojených s riadením uskutočňovania stratégií CLLD.

Zástupcovia MAS získali informácie o správnom vyplnení vzoru s podrobným vysvetlením, aplikácii konceptu implementácie, oprávnených výdavkov, zmene a zrušení výzvy a najčastejších chybách v predkladaní ŽoP na Chod MAS.

Školenia, ktoré IPC KSK organizuje sú vždy bezplatné. Záujemcovia o informácie môžu konzultovať svoje žiadosti o NFP alebo projekty o NFP. V prípade, že máte o podobné školenie záujem aj vo vašom kraji, tak nám o tom dajte vedieť. Tešíme sa na stretnutie

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Ing. Kamil Kubík
Vytvorené: 10.10.2019 12:47
Upravené: 10.10.2019 13:12

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról