Informačno poradenské centrum spoluorganizovalo informačné semináre v rámci Národného projektu Deinštitucionalizácie sociálnych služieb

V dňoch 26. a 27.11. 2019 Informačno poradenské centrum na Košickom samosprávnom kraji spoluorganizovalo Informačné semináre k Národnému projektu Deinštitucionalizácia sociálnych služieb.

Zástupcovia Implementačnej agentúry MPSVR SR a experti projektu NP DI PTT poskytli účastníkom základné informácie o procese deinštitucionalizácie, o podmienkach účasti Zariadení sociálnych služieb v projekte a kľúčových aktivitách projektu. Dôležitou témou bol aj Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím a jeho súvislosť s projektom NP DI PTT.  Hovorilo sa o dôvodoch a princípoch deinštitucionalizácie, význame aktivizácie a práce v procese transformácie sociálnych služieb, univerzálnom navrhovaní objektov v sociálnych službách a možnostiach čerpania dotácií IROP.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Ing. Kamil Kubík
Vytvorené: 29.11.2019 06:00
Upravené: 29.11.2019 08:43

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról