Stav finančnej alokácie v rámci výzvy V Základnej škole úspešnejší po uzávierke prvého kola

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje pre prioritnú os Vzdelávanie zverejnilo na svojom webovom sídle oznámenie o stave finančnej alokácie výzvy V ZŠ úspešnejší po uzávierke 1. hodnotiaceho kola:

Stav finančnej alokácie výzvy "V základnej škole úspešnejší" po uzavretí hodnotiaceho kola č. 1


obrázok sa po kliknutí zväčší

Zároveň informujeme, že na webovom sídle MŠVVaŠ SR bol zverejnený Dodatok č. 2 k Schéme pomoci de minimis na podporu vzdelávania (Schéma DM - 3/2016).

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Ing. Kamil Kubík
Vytvorené: 16.05.2017 12:01
Upravené: 07.06.2017 15:11

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról