Stav finančnej alokácie k výzve z operačného programu Výskum a inovácie bol zverejnený

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo na webovom sídle operačného programu graf stavu finančnej alokácie výzvy s kódom OPVaI-MH/DP/2017/4.1.1-07

Predmetné grafické znázornenie finančnej alokácie si môžte pozrieť na nasledujúcom odkaze:

https://www.opvai.sk/sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/28042017_vyzva_opvai-mhdp2017411-07/

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Ing. Kamil Kubík
Vytvorené: 25.08.2017 12:56
Upravené: 25.08.2017 12:58

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról