SEMINÁR PRE ŽIADATEĽOV - Mobilizácia kreatívneho priemyslu v regiónoch (decentralizovaná podpora)

Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program Prioritná os 3 pripravuje seminár pre žiadateľov v súvislosti s vyhlásenou výzvou na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu kód výzvy: IROP-PO3-SC31-2016-5.

Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program Prioritná os 3 pripravuje seminár pre žiadateľov v súvislosti s vyhlásenou výzvou na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu

kód výzvy: IROP-PO3-SC31-2016-5.

Seminár sa uskutoční v troch termínoch:

07.12.2016 - Vzdelávacie centrum M SNP, Tulská 39, Banská Bystrica, čas trvania seminára od 10:00 do 12:00 hod.
08.12.2016 - Kaviareň Berlinka, Nám. Ľudovíta Štúra 4, 811 02  Bratislava, čas trvania seminára od 10:00 do 12:00 hod.
12.12.2016 - Štátne divadlo Košice – Malá scéna, Hlavná 76, Košice, čas trvania seminára od 12:00 hod do 14:00 hod.

Účasť na seminári musia prijímatelia nahlásiť vopred najneskôr však jeden deň pred konaním seminára do 12:00 hod (v prípade seminára v Košiciach najneskôr do 09.12.2016 do 12:00 hod.) prostredníctvom emailových adries denis.gimenez@culture.gov.sk, zuzana.gondova@culture.gov.sk, lenka.gallikova@culture.gov.sk (zaslať na všetky tri emailové adresy). Účasť na seminároch je kapacitne obmedzená, a preto je možné nahlásiť max. 2 účastníkov za organizáciu. V predmete emailovej správy prosíme uveďte "seminár" a miesto konania seminára, ktorého sa chcete zúčastniť - "BA", "BB", resp. "KE" (napr.: seminár BB) a k nahláseným účastníkom prosíme uviesť meno, priezvisko, emailovú adresu a telefónne číslo.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Ing. Kamil Kubík
Vytvorené: 28.11.2016 06:00
Upravené: 07.06.2017 15:24

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról