Informačno-poradenské centrum KSK spoluorganizuje Seminár k výzvam, zameraným na obce s prítomnosťou MRK

Ministerstvo vnútra, ako sprostredkovateľský orgán pre OP Ľudské zdroje v spolupráci s Informačno-poradenským centrom pre Košický samosprávny kraj pripravuje 9. júna 2017 informačný seminár o výzvach, vyhlásených v rámci prioritných osí 5. „Integrácia marginalizovaných rómskych komunít" a 6. „Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít“ operačného programu Ľudské zdroje. Seminár sa uskutoční v priestoroch Verejnej knižnice Jana Bocatia, Hviezdoslavova 5 v Košiciach od 8:30 do 12:30. Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 5.6.2017

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Ing. Kamil Kubík
Vytvorené: 05.06.2017 06:00
Upravené: 07.06.2017 16:32