Schéma podpory na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla (schéma pomoci de minimis) v znení dodatku č. 1

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), dňa 8. 12. 2020 zverejnilo Schému podpory na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla (schéma pomoci de minimis) v znení dodatku č. 1.

Schému podpory nájdete na tomto odkaze:

https://www.op-kzp.sk/obsah-dokumenty/schema-podpory-na-vystavbu-rekonstrukciu-a-modernizaciu-rozvodov-tepla-schema-pomoci-de-minimis/

 

Logo Európskeho fondu regionálneho rozvoja Logo Operačného programu technická pomoc Logo Informačno-poradenského centra Logo Košického samosprávneho kraja

Operačný program Technická pomoc pre programové obdobie 2014 – 2020 bol podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

 www.partnerskadohoda.gov.sk

Autor/zdroj: Mgr. Miroslava Kočanová
Zverejnil: Matej Pčola
Vytvorené: 11.12.2020 08:00
Upravené: 11.12.2020 13:42

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról