Predĺženie termínu uzavretia výzvy pre kreatívny priemysel (decentralizovaná podpora)

OZNÁMENIE O PREDĹŽENÍ TERMÍNU VÝZVY IROP-PO3-SC31-2016-5 (decentralizovaná podpora)

Oznamujeme Vám, že trvanie výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (Kód výzvy: IROP-PO3-SC31-2016-5) zameranej na podporu prístupu k hmotným a nehmotným aktívam MSP v kultúrnom a kreatívnom sektore pre účely tvorby pracovných miest (decentralizovaná podpora) bolo predĺžené.

Dátum uzavretia bol posunutý z 31. marca 2017 na 11. apríla 2017, z dôvodu úpravy niektorých povinných príloh žiadosti o nenávratný finančný príspevok.

Aktualizácia výzvy bude oficiálne zverejnená na stránke výzvy  spolu so všetkými relevantnými upravenými dokumentmi.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Ing. Kamil Kubík
Vytvorené: 28.03.2017 06:00
Upravené: 07.06.2017 15:38

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról