Predĺženie pozastavenia informačnej linky OPII v gescii MH SR

Z dôvodu zlej aktuálnej epidemiologickej situácie a zavedenia práce z domu (home office) MH SR informuje o pozastavení poskytovania informácií prostredníctvom informačnej linky OPII až do odvolania.

Žiadatelia a záujemcovia o informácie sa so svojimi žiadosťami o informácie, usmernenia, resp. vysvetlenia môžu obracať prostredníctvom e-mailovej komunikácie na určené kontaktné osoby resp. na e-mail vyzvy@mhsr.sk.

 

Logo Európskeho fondu regionálneho rozvoja Logo Operačného programu technická pomoc Logo Informačno-poradenského centra 

Operačný program Technická pomoc pre programové obdobie 2014 – 2020 bol podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

 www.partnerskadohoda.gov.sk

Autor/zdroj: Mgr. Ing. Slavomíra Mareková
Zverejnil: Matej Pčola
Vytvorené: 04.02.2021 10:00
Upravené: 08.02.2021 09:06

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról