Podateľňa IA MPSVR SR je od 13.01.2021 do odvolania zatvorená

Podateľňa na Nevädzovej 5 v Bratislave je odo dňa 13.01.2020 do odvolania zatvorená. V prípade potreby doručenia písomností je potrebné využiť iný spôsob doručovania (pošta, poštová preprava, elektronické doručenie). O otvorení podateľne Vás budú poskytnuté informácie na webovej stránke – www.ia.gov.sk.

 

Logo Európskeho fondu regionálneho rozvoja Logo Operačného programu technická pomoc Logo Informačno-poradenského centra Logo Košického samosprávneho kraja

Operačný program Technická pomoc pre programové obdobie 2014 – 2020 bol podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

 www.partnerskadohoda.gov.sk

Autor/zdroj: Ing. Slavomíra Mareková
Zverejnil: Matej Pčola
Vytvorené: 13.01.2021 12:00
Upravené: 20.01.2021 08:50

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról