Oznámenie o zmene hodnotiacich kôl v rámci výziev z operačného programu Ľudské zdroje

Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si dovoľuje informovať žiadateľov o zmene termínov hodnotiacich kôl na 16.01.2018.

Zmena termínu 3. hodnotiaceho kola sa týka predkladania žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci vyhlásenej výzvy zameranej na výstavbu, modernizáciu a prestavbu komunitných centier - OPLZ-PO6-SC613-2016-2.

http://www.minv.sk/?aktualne-vyzvy-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok&sprava=vyzva-zamerana-na-vystavbu-a-rekonstrukciu-komunitnych-centier-oplz-po6-sc613-2016-2

Zmena termínu 1. hodnotiaceho kola sa týka vyhlásenej výzvy zameranej na výstavbu, modernizáciu a rekonštrukciu komunitných centier v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít - OPLZ-PO6-SC613-2017-2, ktorá je určená pre verejný a neziskový sektor.

http://www.minv.sk/?aktualne-vyzvy-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok&sprava=dalsia-vyzva-zamerana-na-vystavbu-modernizaciu-a-rekonstrukciu-komunitnych-centier

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Ing. Kamil Kubík
Vytvorené: 17.10.2017 06:00
Upravené: 18.10.2017 09:19

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról