Oznámenie o stave finančnej alokácie výzvy NedisKVALIFIKUJ SA! po uzávierke 2. hodnotiaceho kola

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje pre prioritnú os Vzdelávanie zverejnilo na svojom webovom sídle oznámenie o stave finančnej alokácie výzvy NedisKVALIFIKUJ SA! po uzávierke 2. hodnotiaceho kola:

Bližšie informácie nájdete na nasledujúcom odkaze:

http://www.minedu.sk/06-10-2017-stav-financnej-alokacie-vyzvy-nediskvalifikuj-sa-po-uzavreti-hodnotiaceho-kola-c-2/

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Ing. Kamil Kubík
Vytvorené: 06.10.2017 06:00
Upravené: 09.10.2017 08:15

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról