Oznámenie o stave finančnej alokácie výzvy NeDISKVALIFIKUJ SA! po uzávierke 1. hodnotiaceho kola

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje pre prioritnú os Vzdelávanie zverejnilo na svojom webovom sídle oznámenie o stave finančnej alokácie výzvy NeDISKVALIFIKUJ SA! po uzávierke 1. hodnotiaceho kola:

Stav finančnej alokácie v rámci výzvy po uzávierke 1. hodnotiaceho kola nájdete na tomto odkaze:

http://www.minedu.sk/17921-sk/06-04-2017-stav-financnej-alokacie-vyzvy-nediskvalifikuj-sa-po-uzavreti-hodnotiaceho-kola-c-1/

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Ing. Kamil Kubík
Vytvorené: 11.04.2017 06:00
Upravené: 07.06.2017 15:19

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról