Oznam o zmene č. 1 výzvy zameranej na podporu prístupu k pitnej vode v prostredí MRK

Ministerstvo vnútra slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje informuje žiadateľov o Zmene č. 1 výzvy s kódom

OPLZ-PO6-SC611-2020-1 

zameranej na podporu prístupu k pitnej vode v prostredí marginalizovaných rómskych komunít.

 

Logo Európskeho fondu regionálneho rozvoja Logo Operačného programu technická pomoc Logo Informačno-poradenského centra Logo Košického samosprávneho kraja

Operačný program Technická pomoc pre programové obdobie 2014 – 2020 bol podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

 www.partnerskadohoda.gov.sk

Autor/zdroj: Mgr. Miroslava Kočanová
Zverejnil: Matej Pčola
Vytvorené: 23.09.2020 08:00
Upravené: 05.10.2020 11:14

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról