Oznam o Zmene č. 1 výzvy OPLZ-PO5-2020-4

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si dovoľuje informovať žiadateľov o Zmene č. 1 výzvy s kódom OPLZ-PO5-2020-4 zameranej na podporu vysporiadania majetkovoprávnych vzťahov k pozemkom v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít.

Predmetom zmeny sú formálne úpravy výzvy ako aj doplnenie spôsobu preukazovania oprávnenosti realizovať projekt v dvoch a viacerých  územiach a s tým spojené predĺženie termínu uzavretia 1. a 2. hodnotiaceho kola výzvy.

Viac informácií nájdete na tomto odkaze

 

Logo Európskeho fondu regionálneho rozvoja Logo Operačného programu technická pomoc Logo Informačno-poradenského centra Logo Košického samosprávneho kraja

Operačný program Technická pomoc pre programové obdobie 2014 – 2020 bol podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

 www.partnerskadohoda.gov.sk

Autor/zdroj: Ing. Stanislav Malecký
Zverejnil: Matej Pčola
Vytvorené: 30.11.2020 08:00
Upravené: 02.12.2020 09:24

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról