OZNAM - predĺženie termínu uzávierky 2. hodnotiaceho kola k výzve NedisKVALIFIKUJ SA!

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje pre prioritnú os Vzdelávanie bude predlžovať termín uzávierky hodnotiaceho kola č. 2 (pôvodne stanovený na 9. 5. 2017) k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu celoživotného vzdelávania OPLZ-PO1/2016/DOP/1.4.1-01 s názvom NedisKVALIFIKUJ SA!

Presný dátum uzávierky hodnotiaceho kola č. 2 bude uvedené v Usmernení č. 4, ktoré bude zverejnené na webovom sídle Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu.

 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Ing. Kamil Kubík
Vytvorené: 02.05.2017 06:00
Upravené: 07.06.2017 15:14

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról