Oznam o plánovanom uzavretí výzvy OPKZP-PO1-SC123-2019-52

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO1-SC123-2019-52, zameranej na optimalizovanie informačných nástrojov v oblasti vôd (ďalej len „výzva č. 52“), že plánuje uzavrieť 52. výzvu z dôvodu vyčerpania finančných prostriedkov na výzvu.

Riadiaci orgán uzavrie výzvu dňa 31. decembra 2020. Po uvedenom termíne nebude možné predkladať žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci tejto výzvy.

Viac informácií nájdete na tomto odkaze

 

Logo Európskeho fondu regionálneho rozvoja Logo Operačného programu technická pomoc Logo Informačno-poradenského centra Logo Košického samosprávneho kraja

Operačný program Technická pomoc pre programové obdobie 2014 – 2020 bol podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

 www.partnerskadohoda.gov.sk

Autor/zdroj: Mgr. Miroslava Kočanová
Zverejnil: Matej Pčola
Vytvorené: 24.11.2020 08:00
Upravené: 24.11.2020 11:13

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról