OP ĽZ: Aktualizácia príručky k procesom verejného obstarávania MŠ VVaŠ SR

Operačný program ľudské zdroje: Aktualizácia príručky k procesom verejného obstarávania v gescii Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje zverejnilo aktualizovanú Príručku k procesom verejného obstarávania pre sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre operačný program Ľudské zdroje na programové obdobie 2014-2020 - verzia 0.8.    

V príručke došlo k zmenám najmä v kapitole Zadávanie zákaziek, na ktoré sa zákon o verejnom obstarávaní nevzťahuje (4. kapitola). Zároveň boli v príručke vykonané aj zmeny v dôsledku zosúladenia s aplikačnou praxou, resp. so zákonom o verejnom obstarávaní. Pri preštudovaní príručky si dovoľujeme odporúčať verziu so sledovaním zmien, vzhľadom na to, že pri každej zmene je zároveň aj pripomienka, na základe čoho bola daná zmena uskutočnená.

Nová verzia príručky

Logo Európskeho fondu regionálneho rozvoja Logo Operačného programu technická pomoc Logo Informačno-poradenského centra Logo Košického samosprávneho kraja

Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

www.partnerskadohoda.gov.sk

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Matej Pčola
Vytvorené: 09.06.2020 14:00
Upravené: 10.06.2020 08:02

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról