OP ĽZ: Úprava konzultačných hodín pre prijímateľov

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len "IA MPSVR SR") žiada prijímateľov, aby od dňa 19.10.2020 (vrátane) využívali počas konzultačných hodín pre prijímateľov najmä elektronickú formu komunikácie s prideleným projektovým manažérom.

Viac informácií nájdete tu: https://www.ia.gov.sk/sk/aktuality/uprava-konzultacnych-hodin-pre-prijimatelov-od-dna-19.10.2020

 

Logo Európskeho fondu regionálneho rozvoja Logo Operačného programu technická pomoc Logo Informačno-poradenského centra Logo Košického samosprávneho kraja

Operačný program Technická pomoc pre programové obdobie 2014 – 2020 bol podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

 www.partnerskadohoda.gov.sk

Autor/zdroj: Mgr. Miroslava Kočanová
Zverejnil: Matej Pčola
Vytvorené: 23.10.2020 12:00
Upravené: 27.10.2020 10:39

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról