OP KŽP: Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP – 46. výzva, 3. – 7. hodnotiace kolo

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako SO pre OP KŽP, dňa 14.12.2020 zverejnila zoznam schválených a neschválených ŽoNFP v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO4-SC421-2018-46, zameranej na zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch, v rámci 3. – 7. hodnotiaceho kola..

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP nájdete v časti Projekty/Zoznam schválených a neschválených žiadostí o nenávratný finančný príspevok tu:

https://www.op-kzp.sk/zoznam-schvalenych-a-neschvalenych-ziadosti/

 

Logo Európskeho fondu regionálneho rozvoja Logo Operačného programu technická pomoc Logo Informačno-poradenského centra Logo Košického samosprávneho kraja

Operačný program Technická pomoc pre programové obdobie 2014 – 2020 bol podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

 www.partnerskadohoda.gov.sk

 

Autor/zdroj: Mgr. Miroslava Kočanová
Zverejnil: Matej Pčola
Vytvorené: 15.12.2020 08:00
Upravené: 18.12.2020 12:31

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról