OP KŽP: Schéma podpory na vypracovanie energetických auditov a realizáciu opatrení vyplývajúcich z energetických auditov v podnikoch (schéma pomoci de minimis)

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), dňa 17. 12. 2020 zverejnilo Schému podpory na vypracovanie energetických auditov a realizáciu opatrení vyplývajúcich z energetických auditov v podnikoch (schéma pomoci de minimis) v znení Dodatku č. 1.

Schému podpory nájdete na tomto odkaze:

https://www.op-kzp.sk/obsah-dokumenty/schema-podpory-na-vypracovanie-energetickych-auditov-a-realizaciu-opatreni-vyplyvajucich-z-energetickych-auditov-v-podnikoch-schema-pomoci-de-minimis/

 

Logo Európskeho fondu regionálneho rozvoja Logo Operačného programu technická pomoc Logo Informačno-poradenského centra Logo Košického samosprávneho kraja

Operačný program Technická pomoc pre programové obdobie 2014 – 2020 bol podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

 www.partnerskadohoda.gov.sk

Autor/zdroj: Mgr. Miroslava Kočanová
Zverejnil: Matej Pčola
Vytvorené: 17.12.2020 08:00
Upravené: 18.12.2020 12:38

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról