OP KŽP: Oznámenie o znížení alokácie 52. Výzvy

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom, že s ohľadom na potrebu presmerovania podpory na aktivity iného charakteru, pristupuje k zníženiu indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu č. 52 zameranú na optimalizovanie informačných nástrojov v oblasti vôd o 506 tis. EUR (zo zdrojov EÚ).

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ) je 4 994 000 EUR.

Predmetné oznámenie nájdete na tomto odkaze

 

Logo Európskeho fondu regionálneho rozvoja Logo Operačného programu technická pomoc Logo Informačno-poradenského centra Logo Košického samosprávneho kraja

Operačný program Technická pomoc pre programové obdobie 2014 – 2020 bol podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

 www.partnerskadohoda.gov.sk

Autor/zdroj: Mgr. Miroslava Kočanová
Zverejnil: Matej Pčola
Vytvorené: 05.11.2020 06:00
Upravené: 05.11.2020 13:11

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról