Odpovede na často kladené otázky (FAQ) k verejnému obstarávaniu a prieskumu trhu k výzvam na podporu MSP OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03 a OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04.

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo dokument Odpovede na často kladené otázky (FAQ) k verejnému obstarávaniu a prieskumu trhu k výzvam na podporu MSP OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03 a OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04.

Dokument nájdete zverejnený na:

https://www.opvai.sk/sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/22112016-výzva-na-predkladanie-žiadostí-o-poskytnutie-nenávratného-finančného-príspevku-zameraná-na-podporu-nových-a-začínajúcich-mikro-malých-a-stredných-podnikov/

https://www.opvai.sk/sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/22112016-výzva-na-predkladanie-žiadostí-o-poskytnutie-nenávratného-finančného-príspevku-zameraná-na-podporu-existujúcich-mikro-malých-a-stredných-podnikov/

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Ing. Kamil Kubík
Vytvorené: 25.01.2017 06:00
Upravené: 07.06.2017 15:27

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról